چگونه افسردگی را درک کنیم؟

ضرورتی ندارد که افسردگی زندگی ما را ویران کند. مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم آموختن روش‌هایی است که به ما می‌گوید افسردگی با غمگین بودن تفاوت دارد و اینکه چرا فهمیدن خویشتن مسیر اصلی درمان افسردگی است.

تقریباً نیمی از ما در طول زندگی دچار رنج افسردگی می‌شویم. اما از این وضعیت عموماً سوء برداشت بدی می‌شود و اغلب درمان کافی انجام نمی‌گیرد. در ذات چالش مشترک ما با افسردگی نوعی سردرگمی درباره حقیقت این مشکل وجود دارد. خصوصاً اینکه چطور می‌شود تمایزش را با وضعیتی معین کرد که همه ما به خوبی آن را می‌شناسیم، وضعیتی که شباهت‌های بسیار گمراه‌کننده‌ای با افسردگی دارد، یعنی غمگین بودن. دلیلش این است که ناخواسته می‌خواهیم مفروضات و موارد مربوط به وضعیت غمگین بودن را به افسردگی نسبت بدهیم و ناآگاهانه رنج بیشتری را برای خودمان تولید کنیم.