جنگ اوکراین و جان مرشایمر (تیزر)

آغاز جنگ اوکراین، مباحث بسیار داغی را به طور خاص در حوزه روشنفکری عمومی مطرح کرده است. یکی از جدل‌برانگیزترین مواضع درباره این موضوع از سوی جان مرشایمر، صاحب نظریه واقع‌گرایی تهاجمی در روابط بین‌الملل و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو مطرح شده است.

در مجموعه جدید جنگ اوکراین که به زودی منتشر می‌شود، با تحلیل مشروح جان مرشایمر از این بحران، ریشه‌ها، روند تحلیل جنگ و آینده آن آشنا می‌شویم. این مجموعه افزون بر دو سخنرانی و یک مصاحبه از مرشایمر(در مجموع حدود چهار ساعت) به همراه شماره جدید گاه‌نامه تحلیلی روابط بین‌الملل (دژبان) عرضه می‌شود که شامل متن فایل‌های ویدئویی، به اضافه شش مقاله انتقادی، تحلیلی و دانشگاهی درباره دیدگاه مرشایمر، به قلم تحلیلگران و کارشناسان داخلی و خارجی خواهد بود.

تهیه و تنظیم: شهاب غدیری

آپدیت: مجموعه «جنگ اوکراین و جان مرشایمر» را از اینجا تهیه کنید.