اپیکور: جدی‌گرفتن لذت

اپیکور و طرفدارانش درباره لذت چگونه می‌اندیشیدند؟ ویدیو زیر را ببینید.

بسیاری از ما اپیکور و پیروانش را افرادی لذت طلب می‌دانیم و لذت طلبی آن‌ها را با شکم‌بارگی و بی‌بندباری برابر می‌پنداریم. اما آیا به راستی رابطه فلسفه اپیکور، فیلسوف برجسته یونان باستان، با لذت اینگونه است؟ لذت در دیدگاه او و هم‌فکرانش چه معنی می‌داده است؟
این ویدیو پاسخی به این پرسش‌ها از زبان لوک سلَتری است.