پشتیبانی از هم پرسه
لوگو هم‌پرسه
لوگو هم‌پرسه برای موبایل

جردن پیترسون: مارکسیسم پست‌مدرن و سیاست‌های هویتی

2023-01-09T09:53:59+00:00

جردن پیترسون یکی از مخالفان عمومی اندیشه‌ها و رویکردهای پست‌مدرن است. به گفته او، ورود اندیشه‌های پسا‌مدرن ...

جردن پیترسون: شکاف طبقاتی و تشدید خشونت

2023-02-06T08:04:22+00:00

توضیحات جردن پیترسون، روانشناس و استاد سابق دانشگاه درباره نسبت بین جرم و خشونت با ضریب جینی که نمایانگر میزان شکاف طبقاتی یک جامعه است.

برگشت به بالا