اسلاوی ژیژک | چگونه جامعه را تغییر دهیم؟

آیا تظاهرات این سال‌ها در گوشه و کنار دنیا به تغییر جهان منجر خواهد شد؟ اسلاوی ژیژک نظر دیگری دارد.

اعتراضات خیابانی یکی از راه‌های بیان خواست عموم مردم یا گروه‌های متنوع در جامعه برای مطالبه حقوق و امتیازات است. به بیان دیگر، می‌توان تظاهرات را بیان عمومی خواست برای تغییر دانست.

اگر به تحولات سیاسی یک دهه اخیر نگاه کنیم، از تظاهرات خیابانی مردم مصر و بهار عربی (۱۲ – ۲۰۱۰) گرفته تا جلیقه زردهای فرانسه (۲۰۱۸)، تظاهرات طرفداران محیط‌زیست و همچنین تظاهرات مردم آمریکا و جنبش‌های هویتی سیاه‌پوست پس از قتل جورج فلوید، همه نمودی از اعتراض به وضع موجود و خواست برای تغییر بوده است.

با این وجود، اسلاوی ژیژک، فیلسوف چپ‌گرای اسلوونیایی با تأکید به نیاز ضروری جامعه برای تغییر، معتقد است کنش جمعی ما باید «به نفع همه باشد» و برای انجام چنین کاری، امروز برخلاف شعار معروف مارکس، نه به تغییر جهان، بلکه به فهم و تفسیر آن نیازمندیم؛ ما به کتاب نیاز داریم، نه سلاح.