چگونه با خودمان مهربان‌تر باشیم؟

بسیاری از ما بدون این که حتی آگاه باشیم، با خودمان ظالمانه رفتار می‌کنیم: لحظات خوش زندگی را با ترس از اتفاقاتی که حداقل هنوز رخ نداده‌اند خراب می‌کنیم. خودمان را سرزنش می‌کنیم و موفقیت‌هایمان را خوار می‌شماریم.

بسیاری از کسانی که به زندگی‌شان پایان دادند نیز از خودشان متنفر بودند و از خود بیزاری شدیدشان در نهایت آن‌‌ها را به کام مرگ کشانده است. پس اگر می‌خواهیم بهتر زندگی کنیم، بر ما واجب است که هرچه سریع‌تر مهربان‌تر بودن با خودمان را بیاموزیم. ما باید اشکال مختلف «از خود بیزاری» و ریشه‌های آن را شناسایی کنیم؛ برای مثال آیا والدینمان در گذشته ما را نادیده گرفته‌اند؟ آیا مدام سرزنش می‌شدیم؟

این ویدیو یادآوری می‌کند ما تنها در صورتی می‌توانیم دیگران را دوست داشته باشیم، که ابتدا با خودمان مهربان‌تر شویم.