چرا پایان خوش دروغ است؟

بسیاری از داستان‌های دوران کودکی ما، پایان خوشی داشتند و اکنون ما هم به دنبال رسیدن به آن پایان خوش هستیم. اما …

یکی از تمناهای عمده ما انسان‌ها رسیدن به وضعیتی است که سرانجام تا همیشه آسوده‌ خاطر، آرام و شاد باشیم. اما تا زنده هستیم، رسیدن به چنین ثباتی هدفی است که هرگز به چنگ ما نخواهد آمد. تنها کاری که باید انجام دهیم، متواضعانه فهمیدن و پذیرش دلایل آن است.

اینکه نتوانیم سرانجام زندگی به آرامش مطلق دست پیدا کنیم، به معنای شکست در زندگی نیست؛ خیلی ساده، همه ما انسان هستیم.