چرا و چگونه باید پیشرفت کنیم؟

همه ما از کلمه «پیشرفت» تصور خاص خودمان را داریم. با وجود این، پیشرفت در زندگی چه شامل موفقیت‌های کاری و تحصیلی ما باشد چه پیشرفت در ساختن شخصیت خودمان، مساله پیشرفت یکی از مشغولیت‌های ذهنی روزمره ماست.

جردن پیترسون، سخنران، روانشناس یونگی و استاد دانشگاه، در این ویدئو درباره ضرورت تغییر و چگونگی آن توضیحاتی بیان می‌کند.