ویکتور فرانکل| چگونه آرمان‌گرا باشیم؟

«اگر انسان را آن‌گونه که هست تصور کنیم، او را بدتر خواهیم کرد درحالی که اگر او را آن طور که باید باشد تصور کنیم، قادرش خواهیم ساخت به آنچه می‌تواند تبدیل شود»

ویکتور فرانکل (۱۹۰۵ – ۱۹۹۷) روانپزشک، عصب‌شناس شهیر اتریشی و بنیان‌گذار معنادرمانی، طی سخنرانی خود (۱۹۷۲) در جمع پر شور صدها دانشجو می‌گوید که چگونه آرمان‌گرا باشند و بارقه‌‌های جستجوی معنا برای زندگی را در خودشان و دیگران پرورش دهند. همان اراده‌ای که دلیل برخواستن ما از رختخواب در این روزهای سرد، تاریک و غمزده زندگی است.