هفت بازی ذهنی خودشیفته‌ها با شما

آیا تاکنون احساس کرده‌اید،‌ بعضی از افراد تمایل دارند شما را کنترل کنند یا رابطه‌ای فریبکارانه، اما به ظاهر دوستانه را با شما ایجاد کنند؟ احتمالاً در طول زندگی چندین بار این احساس را تجربه کرده‌اید.

از یک رابطه سالم چه انتظاراتی دارید؟ شاید یکی از ایده‌آل‌ترین خواسته‌های ما از روابط دوستانه، عاطفی و گاه شغلی این باشد که هم‌سخنان و همراهان ما در رابطه‌ای دو طرفه سخنان ما را بشنوند، همانطور که ما همدلانه به سخنانشان گوش می‌دهیم. اینکه بتوانیم بدون نگرانی از قضاوت شدن و احساس شرم، از نقاط ضعف، اشتباهات و خطاهایمان به آن‌ها بگوییم.

اما، اگر به اندازه کافی آگاه نباشیم، طی این روابط مجذوب و درگیر افراد خودشیفته‌ای خواهیم شد که با بازی‌های ذهنی، آگاهانه شما را در مسیر فلاکت، بیماری‌های مضاعف روحی و جسمی، و از دست دادن حس «وجودی» خودتان، هدایت خواهند کرد. آن‌ها گوش شنوای ضعف‌های شما هستند، تا با شما بازی کنند. آن‌ها شما را از احساس کرامت تهی خواهند کرد.

دکتر لس کارتر، مشاور و روان‌شناس بالینی صاحب نام، در این ویدئو هفت بازی ذهنی را معرفی می‌کند که عموماً اشخاص خودشیفته روی شما پیاده می‌کنند. او همچنین روش‌هایی را به شما معرفی می‌کند که می‌توانید خودتان را از رنج مضاعف این روابط ناسالم آزاد کنید.