هدف دوستی چیست؟

دوستی کلمه‌ایست که می‌تواند یادآور بهترین لحظات خوش، و در عین حال عمیق‌ترین ناکامی‌های ما باشد.

میل ما برای ساختن دوستی‌های خوب و پایدار غالباً به دلیل عدم تمرکز روی هدف و معنای دوستی ناکام می‌ماند. اینکه برای خودمان مشخص کنیم «هدف دوستی» چیست، پرسش متعصبانه‌ای نیست؛ بلکه نشان می‌دهد به دنبال برقراری پیوندهای اصیلی هستیم.