سیمون دو بووار | درباره عشق، حسادت، زنان و ازدواج

قطعاتی از مصاحبه سیمون دو بووار را ببینید.

قطعاتی از مصاحبه سیمون دو بووار، فیلسوف، نویسنده، فمینیست و اگزیستانسیالیست فرانسوی با ویلفرید لیمون درباره عشق، حسادت، زنان و ازدواج. این مصاحبه در سال ۱۹۵۹ انجام شده است.