حس تنهایی و درمان آن

چرا ما احساس تنهایی می‌کنیم و برای درمان آن باید چه کار کنیم؟

همه ما بعضی اوقات احساس تنهایی می‌کنیم. اما فقط تعداد اندک شماری از میان ما به اهمیت این احساس در گذشته و بین نیاکانمان آگاه هستند به این موضوع که جهان مدرن امروزی می‌تواند «حس تنهایی» را به چیزی تبدیل کند که به واقع باعث رنج روحی طاقت فرسایی برای ما می‌شود.

منبع: Kurzgesagt