بخشی از مصاحبه پروفسور ریچارد فاینمن، فیزیک‌دان نظری و برنده جایزه نوبل فیزیک (۱۹۶۵) را ببینید.

پروفسور ریچارد فاینمن

فیزیک‌دان نظری (۱۹۰۸-۱۹۸۸)

بخشی از مصاحبه با BBC HORIZON در سال ۱۹۸۱ درباره عدم قطعیت دانش و برتری نادانی بر خرافات

ریچارد فاینمن: “اگر انتظار داریدعلم به تمام پرسش‌های مهم، مثل ما چی هستیم،کجا می‌رویم، معنای جهان چیست و غیره پاسخ دهد، به نظرم در این صورت خیلی راحت متوهم می‌شوید و سراغ پاسخ‌های عارفانه می‌روید.”