انسان‌های عادی شاد یا به شدت بیمار؟

فروم در این کلیپ، که از مصاحبه او در ۱۹۷۷ انتخاب شده است، درباره نقاب شادی و مسئله سرکوب سخن می‌گوید.

اریک فروم (۱۹۰۰ – ۱۹۸۰) روانشناس اجتماعی، روانکاو، فیلسوف اومانیست و جامعه‌‌شناس اهل آلمان بود. او به لحاظ سیاسی تمایلات سوسیال دموکراتیک داشت. فروم، که یهودی‌تبار بود، در زمان دیکتاتوری نازی آلمان را ترک کرد و در ایالات متحده اقامت گزید. او یکی از اعضای بلندآوازه نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت است.

فروم در آثارش کوشید تا ارتباط متقابل روان‌شناسی و جامعه را شرح دهد و معتقد بود که می‌توان با استفاده از اصول روانکاوی، مشکلات و بیماری‌های فرهنگی بشر را درمان کرد و از رهگذر آن به سوی تحقق «جامعه‌ای معقول» و متعادل به لحاظ روانی، ره گشود.