عکس نوشته

درباره دوستی و رک‌گویی | فیلودموس گادارایی

2023-02-06T08:09:27+03:30

حتی اگر منطقی نشان دهیم که دوستی بهره‌های نیک بسیار دارد، با این وجود هیچ چیزی با شکوه‌تر از داشتن کسی نیست که شخص بتواند حرف دلش را به او بگوید ...

برگشت به بالا