لذت فهمیدن، عدم قطعیت دانش و برتری نادانی بر خرافات

2022-06-30T21:30:02+03:30

بخشی از مصاحبه پروفسور ریچارد فاینمن، فیزیک‌دان نظری و برنده جایزه نوبل فیزیک (1965) را ببینید.