ریچارد تیلر | تلنگر: معمار انتخاب کیست؟

2022-07-08T11:43:44+03:30

ریچارد تیلر، متولد ۱۹۴۵، اقتصاددان، استاد دانشگاه شیگاکو و برنده جایزه نوبل علوم اقتصادی در سال ۲۰۱۷ است ...