نیچه با گفتن «خدا مرده است» چه مقصودی داشت؟

2022-06-30T18:54:31+03:30

«خدا مرده است» تاکنون یکی از مشهورترین نقل‌قول‌های فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی، باقی مانده اما ...