اسلاوی ژیژک | چگونه جامعه را تغییر دهیم؟

2022-06-30T21:23:15+03:30

اسلاوی ژیژک، فیلسوف چپ‌گرای اسلوونیایی با تأکید به نیاز ضروری جامعه برای تغییر، معتقد است ...