لوگو هم‌پرسه
لوگو هم‌پرسه برای موبایل

نیچه درباره اخلاق سروران و بندگان چه می‌گوید؟

2022-08-18T15:54:48+03:30

عباراتی از فصل نهم کتاب فراسوی نیک و بد از نیچه، ترجمه داریوش آشوری. هرگونه تعالی نوع «بشر» تاکنون کار جامعه مهان‌سالار (آریستوکرات) بوده است – و همواره چنین خواهد بود ...

چرا انفعال موجب میان‌مایگی و بیماری روان می‌شود؟

2022-07-08T11:44:08+03:30

شاید عده‌ای معتقد باشند، انفعال، با توجه به زندگی پر اضطراب مدرن، راه مناسبی برای استراحت و تمدد اعصاب باشد، اما...

برگشت به بالا