لوگو هم‌پرسه
لوگو هم‌پرسه برای موبایل

اخلاقیات ارباب و بندگان: نیچه چه مقصودی داشت؟

2022-08-18T16:02:48+03:30

نیچه جملات سخت و تندی را درباره جهان‌بینی توده‌های مردم بیان کرده است، اما او در واقع چگونه می‌اندیشید؟ چرا می‌گوییم که کمک‌کردن به دیگران خوب است؟ چرا فرض می‌کنیم که اعمال خودمحورانه شر هستند؟ در مجموع، آیا عمل خودخواهانه برای ما خوب نیست؟

جردن پیترسون: مارکسیسم پست‌مدرن و سیاست‌های هویتی

2022-07-12T18:36:12+03:30

جردن پیترسون یکی از مخالفان عمومی اندیشه‌ها و رویکردهای پست‌مدرن است. به گفته او، ورود اندیشه‌های پسا‌مدرن ...

هانا بائر: از سمی نامیدن افراد دست بردارید

2022-07-08T11:56:35+03:30

از نظر هانا بائر سمی نامیدن افراد و به طور کل باور به اینکه دیگران ویژگی‌های ثابت و غیرقابل تغییر دارند، به رفتار تدافعی، ناتوانی در گوش کردن و شکست در تعیین..

جردن پیترسون: شکاف طبقاتی و تشدید خشونت

2022-06-30T21:11:07+03:30

توضیحات جردن پیترسون، روانشناس و استاد سابق دانشگاه درباره نسبت بین جرم و خشونت با ضریب جینی که نمایانگر میزان شکاف طبقاتی یک جامعه است.

برگشت به بالا